/ хархорин тодруулга өгөх албан тушаалтан /

1

Хархорин сумын сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн дарга

Д.Отгонбаяр

Цагдаагийн   дэд хурандаа

70194570

2

Хархорин сумын сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн ахлах нягтлан бодогч

Р.Гүнсэнбадам

цагдаагийн ахлах дэслэгч

99901278

 

 

     
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна