/ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Уулархаг нутгаар орсон цас, мөс хайлж, шар усны үер болон уруйн үер буух, халиа урсах, цас мөс хайлж шар усны үерт өртөж болзошгүй айл өрхүүд хашааны гадна тал, ойр орчмын цас мөсөө цэвэрлэж зөөх, шуудуу ухах, шороон далан босгож шар усны үерийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна.
ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠮᠥᠰᠥ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥᠰᠥ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠦ ᠥᠷᠲᠥᠵᠦ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥᠰᠥ ᠪᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠵᠥᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠱᠤᠤᠳᠤᠤ ᠤᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна