/ ХАЙР ДҮҮРЭН ГЭР БҮЛ ХАМГИЙН ЖАРГАЛТАЙ

ХАЙР ДҮҮРЭН ГЭР БҮЛ ХАМГИЙН ЖАРГАЛТАЙ

Хайр дүүрэн гэр бүл хамгийн аз жаргалтай.
ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃
ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠃

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна